Za poseben nadzor pri izboru najboljših športnikov Zg.Savinjske bo tako kot pri lanski prireditvi skrbela posebna komisija, ki bo imela tudi zadnjo in odločilno besedo pri končnem izboru. Člani komisije,ki so jih izbrali župani 7 občin so: Primož Jelšnik (Nazarje),Franjo Pukart (Rečica),Jože Jelen (Mozirje)Rajko Pinta r(Ljubno),Jernej Ribič (Luče),Tomi Stankovič (Gornji Grad), Tomaž Pečovnik Luče) ter Vili Krajnc in Ivo Milovanović iz prireditvenega odbora. Komisija se bo od septembra sestajala enkrat mesečno.

Na prvem sestanku so pregledali dosedanje delo prireditvenega odbora in sklenili, da bodo do naslednjega sestanka že pripravili prve predloge za nominacijo v vseh kategorijah.

Vse vabimo, da delegatom iz vaše občine posredujete predloge tako za športnice in športnike kakor tudi za priznanja za fair play in življensko delo.