Ob razgovorih, ki potekajo ob pripravah na letošnji izbor športnikov leta v Zgornji Savinjski dolini, smo se lahko prepričali, da je sistem evidentiranja, glasovanja ter nominiranja, podlaga za končno glasovanje o dobrih in najboljših športnih ekipah, posameznikih ter zaslužnih ljudeh s tega področja. Kot nam je že večkrat omenil vodja komisije (hkrati je tudi organizator zaključne prireditve z razglasitvijo rezultatov ter športnih osebnosti oz. ekip leta 2018) Ivo Milovanovič, gre za povsem kredibilni sistem, ki temelji na principih tovrstnih izborov po Sloveniji. Da je mera zaupanja še večja ter da gre za enakopravno porazdeljen morebitni vpliv lokalne skupnosti, so na svetu županov že prvič potrdili zaupanja vreden način na končno ocenjevanje in presojo sedem predstavnikov iz sedmih občin, katere na skupnih kolegijih koordinira prireditelj in hkrati vodja Komisije za izbor najboljših športnikov Zgornje Savinjske doline v koledarskem letu. Poleg njih sta v komisji še vodja projekta ter tehnično organizacijski koordinator.