Tudi ugledni KLS v pokroviteljski družini

Lanska uspešna prireditev je zagotovo osnova za sklepanje novih pokroviteljskih pogodb. Nov član pokroviteljske družine prireditve Špotnik Zg. Savinjske 2017 je KSL, uspešno, ugledno podjetje iz Ljubnega ob Savinji, ki ga že desetletja uspešno vodi Mirko Strašek s sodelavci. “Smo gospodarsko podjetje vendar tudi družbeno odgovorno podjetje, ki se vključuje v najrazličnejše akcije” je ob dogovoru povedal Mirko Strašek.