2. prireditev Športnik Zgornje Savinjske je pridobila prvega pokrovitelja. To je podjetje Input d.o.o. iz Nazarij, ki je zelo uspešen računovodski servis. Njihova vodila so: kakovostno in pošteno delo, usklajenost in analiza podatkov in konkurenčnost . Input d.o.o. je pri prireditvi sodeloval tudi v letu 2016.

Sicer pa zaenkrat uspešno potekajo dogovori z vsemi , ki so sodelovali v lanskem letu ( ogledate si jih lahko pod pokrovitelji 2016) in brez katerih prireditev v mozirski Športni dvorani ne bi bila tako uspešna.