Po uspešnem zaključku lanskoletnega projekta Športnik leta ZGS 2017 s prireditvijo koncem decembra, ki je potekala v Športni dvorani v Mozirju, je bilo čutiti pripadnost in zainteresiranost javnosti, da se po dveh letih intenzivnejšega spremljanja športov in športnikov v Zgornji savinjski dolini ne prekine. Z nominiranjem, s predlaganjem ter končnim izborom pristojne strokovne komisije najboljših v različnih športih, ki so na področju sedmih občin najbolj razviti, posamezniki ali športni timi pa najuspešnejši, se športom in športnikom daje ogledalo, ugled ter nagradi najboljše. Prireditev je bila obakrat na dostojni strokovni in kulturni ravni, zabavna ter zelo dobro sprejeta. Dejstvo, da so Športnika ZSD podprle ugledne družbe in posamezni podjetniki, to omogoča in spoznanje potrjuje. Zato je prireditelj, vodja strokovne skupine in nosilec licence Ivo Milovanovič v letošnjem prvem polletju sprejel odločitev, da vodi projekt tudi v tretje, če bi bil deležen podpore sodelavcev-prostovoljcev, županje in županov ter pokroviteljev. Ker se je to zgodilo z veliko večino ter celo še večjo podporo, se je odločil in sporoča javnosti ter občanom občin Zgornje Savinjske doline, da bo še v tretje storil vse, da Športnik ponovno podpre prizadevanja športnih društev, klubov ter posameznih športnikov k doseganju čim boljših tekmovalnih rezultatov ter uspehov, ki jih že doslej ne manjka.

Vodja projekta Športnik ostaja Ivo Milovanovič

S tem se odpravlja vrzel, da se športnikom, športnim trenerjem, organizatorjem ter pokroviteljem ob organiziranem spremljanju dosežkov, predstavitvah športnikov ter dostojnemu nagrajevanju najvišjih dosežkov, ki so kategorizirani v posebnih smernicah in pravilih Športne zveze Slovenije ter smernicah olimpijskih in drugih ravni športa in športnosti. Ivo Milovanovič iz Mozirja, ki je po zaključku redne zaposlitve športnega tv reporterja  na nacionalni  televiziji pripravljen svoje izkušnje še naprej deliti kot vodja in organizator obširnega dogodka sporoča, da bo storil vse, da se tudi doslej najmanjši odkloni ne bi ponovili, upošteval pa bi rad korektne in s pravili ter usmeritvijo skladne predloge strokovne javnosti.   Športnik leta, ki bo spremljan na tem portalu ter v tedniki Savinjske novice, bo tako kot doslej ponujal sodelovanje tako pri predlaganju (nominaciji) kot pri glasovanju, ki bo potekalo transparentno in bo o izboru športnikov in športnih ekip odločalo do polovice skupaj zbranih glasov. Drugo polovico glasov in končno presojo pa bo prispevala strokovna žirija, sestavljena iz predstavnikov vseh sedmih občin ter vodje Milovanoviča. Že doslej se je izkazalo, da ima pozitivno vlogo tudi konstruktivno podano javno mnenje, če so predlogi in opozorila v skladu s pravili izvajanja projekta.

20. decembra velika športno zabavna prireditev v Športni dvorani v Mozirju

Tretji izbor z zaključno prireditvijo Športnik ZGS 2018 je tako stekel s predpripravami že s prvim septembrom, zaključen pa bo  20. decembra v športni dvorani v Mozirju, ko se obeta pravi športno-družabni spektakel, ki ga ne kaže zamuditi.

Pred tem pa bodo s prvo sejo organizacijskega tima in športne žirije v septembru tudi uradno stekle priprave in opravila za načrtovane nominacije športnikov z možnostjo glasovanja javnosti ter decembra razglasitev najboljših po mnenju glasovalcev ter strokovnega tima prireditelja.

Tako na tej spletni strani kot v Savinjskih novicah bomo sproti najavljali posamezne faze priprav, spremljanje dogajanja ter končne odločitve, zato priporočamo, da sledite tedenskim predstavitvam, sporočilom ter slikovnim prilogam, ki bodo dodatna popestritev Športnika leta 2018. O vsem drugem pa že v naslednjem javljanju v nekaj dneh.