Pozor, vaš izbor se začne 17.novembra in ga bomo zaključili 15. decembra 2017!

Tako kot smo napovedali boste imeli skoraj mesec dni časa, da pomagate pri izbiri najboljših športnic in športnikov za leto 2017. Pri izboru bomo upoštevali leto 2017 in tudi dosežke decembra 2016.

Naj vas še enkrat seznanimo s pravili. Glasovati morate v vseh ponujenih kategorijah sicer glasovnica, ki bo objavljena na spletni strani www.sportnik-zgs.si ne bo veljavna. Samo v konkurenci ekip boste imeli 5 nominirancev, v vseh ostalih po tri (športnica, športnik, mlada športnica, mladi športnik). Sicer bomo na prireditvi 28.12.2017 proglasili tudi (predlog posredujte vašemu predstavniku občine v komisiji za izbor) priznanje za “fair play” in podelili priznanje za življenjsko delo.