Posebna komisija na osnovi dosežkov posameznikov in ekip celo leto zbira podatke in na prvem sestanku smo že sestavljali seznam kandidatov za nominirance v vseh kategorijah. Na sestanku konec septembra bodo člani komisije (vsaka občina ima svojega predstavnika) bomo objavili dokončen seznam nominirancev, ki bodo na glasovalnih lističih in na seznamu ob glasovanju na spletni strani. Nominirancev je  v posamezni kategoriji lahko več. Za leto 2021 smo sprejeli pravilo:  v kategorijah športnik, športnica, mlajša športnica, mlajši športnik in naj prireditelj bomo podelili priznanje samo za 1. mesto, pri ekipah pa bodo trije dobitniki. Nominirancev bo kar veliko!

Kmalu več tudi o sistemu točkovanja, ki se bo na spletni strani začelo 8.10. 2021, prav tako bodo 8.10.21 tudi prvi glasovalni lističi v Savinjskih novicah.