Da je komisija dokaj kompatibilna, čeprav to ne pomeni povsem enotna pri odločanju, pove dejstvo, da se je v prvih dveh letih na svojo voljo izločil le eden član ( iz občine Luče), zamenjal pa ga je na predlog župana Rosca drugi. Vsi imenovani so dobili zaupnice v svojih okoljih tudi za letošnjo ocenjevalno obdobje, ki bo sklenjeno v sredini decembra, ko bo zaključeno javno glasovanje. Tako so v letošnji komisiji poleg vodje Ivana Milovanoviča še Primož Jelšnik iz Nazarij (040 322 210), Franjo Pukart iz Rečice ob Savinji (041 763 853), Jože Jelen iz Mozirja (031 755 439), Rajko Rudnik iz Solčave (041 404 778), Rajko Pintar z  Ljubnega ob Savinji (041 759 897) Tomaž Pečovnik iz Luč (031 336 015) ter Tomi Stankovič iz Gornjega Grada (031 378 673). V skupini pa je kot tehnično-organizacijski koordinator tudi Vili Kranjc (kot dodatni član. Zunanji  sodelavec organizacijskega odbora za stike z javnostjo in poročevalec komisije sem poleg vodje Milovanoviča tudi sam,  Jože Miklavc (041 693 369). Člana komisije bi ob tehtnih razlogih lahko zamenjal vodja le ob soglasju in predlogu novega člana županje ali župana pristojne občine.