Tudi za najboljše v letu 2021 boste lahko glasovali na dva načina: na tej spletni strani in z glasovalnimi lističi iz Savinjskih novic. Na spletni strani boste lahko glasovali samo enkrat, medtem ko lahko na uredništvo Savinjskih novic pošljete neomejeno število glasovalnih lističev (nalepljen na dopisnici ali v pismu). Na glasovalnem lističu v Savinjskih novicah boste vpisali nominirance v posamezni kategoriji in mi bomo ta vrstni red glede na število nominirancev točkovali. Prvi bo dobil 5, drugi 3 in tretji 1 točko.  Kdor bo zbral v vseh glasovanjih največ točk, bo vaš kandidat za priznanje.

Na spletni strani boste lahko glasovali  samo enkrat.  Tu boste v posameznih kategorijah izbrali le enega, po vašem mnenju najboljšega in kdor bo dobil največ prvih mest bo zmagovalec na spletni strani.

Končni vrstni red bo določila komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov 7 občin. V tej komisiji so  : Primož Jelšnik (Nazarje), Franjo Pukart (Rečica), Jože Jelen (Mozirje), Rajko Rudnik (Solčava), Rajko Pintar(Ljubno), Tomaž Pečovnik (Luče), Tomi Stankovič (Gornji Grad) in Ivo Milovanović (org.odbor).